WSPARCIE FINANSOWE

30. Festiwal Kultury Żydowskiej jest współfinansowany ze środków Miasta Krakowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”, w ramach programu „Muzyka”.

Program "Muzyka" jest realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

PARTNEREM 30. FKŻ JEST WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE.

Platforma streamingowa 30. FKŻ to zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2021”

media