Skopiuj link

Światło anamnezy

01.07.2021 - 19:00 / Galeria Podbrzezie, Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podbrzezie 3

Światło wyciąga z mroku niepamięci. Jednoczy (a zarazem różnicuje), scala, daje pełnię, pozwala zobaczyć ukryte, choć w nadmiarze oślepia, zaciera kontury, utrudnia poznanie.

Wyrażana poprzez światło (a zarazem wzmacniana światłem) pamięć to nierozerwalny składnik żydowskiej tożsamości – tak w aspekcie religijnym, jak i politycznym. Anamneza [gr. anamnesis – przypominanie] oznaczać ma w tym kontekście propozycję wyjścia ze stanu zapomnienia (amnezji), z ciemności – ku światłu, które staje się tu swoistym nośnikiem pamięci o utraconym świecie. Proces anamnezy dokonywany w dziełach sztuki poprzez działanie światłem jako życiodajną a zarazem jednoczącą stroną ognia, oznaczać może przywoływanie, odtwarzanie, naświetlanie, ujawnianie, odsłanianie, ponowne (za każdym razem odmienne) odkrywanie. To także powrót do obrazów, tekstów, dźwięków – wywoływanych z pamięci własnej lub zapośredniczonej. To przywołanie (nie)obecnego, a zarazem projektowanie doświadczeń przyszłości. To odsłanianie tego, co ukryte czy wyparte, przywracanie utraconej tożsamości.

Diana Wasilewska

Artyści: 
Andrzej Bednarczyk (Kraków)
T
omasz Dobiszewski (Wrocław)
Mirosław Filonik 
Nadia Issa (Uniwersytet Stanowy w Missouri)
grupa not a Number (Kraków)
Włodzimierz Szymański (Warszawa) 

Kuratorki:
Alicja Panasiewicz
Diana Wasilewska

Światło Anamnezy

Partnerzy festiwalu