Skopiuj link

Siostrzeństwo – Ogień w głosie: Kantorki. Sięganie po niedostępne. Feministyczny śpiew liturgiczny kobiet

01.07.2021 - 18:00 / Namiot FKŻ, ul. Józefa 36 | live: 30.jewishfestival.pl

W ortodoksyjnym judaizmie kantorami mogą być tylko mężczyźni, jednak Sveta Kundish, Aviv Weinberg, Rachel Weston zostały kantorkami. Jak doświadczają bycia w miejscu niegdyś niedostępnym dla kobiet? Jaką drogę przebyły i czego możemy się z niej nauczyć? Jaką energię wyzwala wkraczanie na teren zawłaszczony przez mężczyzn?

Kobieca twórczość, aktywizm, wkraczanie na zawłaszczone przez mężczyzn tereny, umiejętność czerpania inspiracji z przeszłości – o tym wszystkim w porozmawiamy na 4 siostrzeńskich panelach podczas 30 edycji FKŻ. Narracje o kobiecej przynależności i wykluczeniu, głosach donośnych i zdławionych będziemy snuć w gronie kobiet o żydowskim pochodzeniu. W panelach polskojęzycznych przyjrzymy się zagadnieniom z naszego podwórka i poszukamy odpowiedzi na pytanie jak żyje się kobietom w Polsce, jak żyje się tu Żydówkom? Panele anglojęzyczne koncentrować pozwolą spojrzeć na tematykę kobiecą z globalnej perspektywy.

W ramach cyklu SIOSTRZEŃSTWO/SISTERHOOD Marta Majchrzak, (badaczka, psycholożka społeczna i właścicielka butiku badawczego Herstories.pl, a także dyrektorka merytoryczna Sisters of Europe Polska) kuratoruje 4 wzajemnie uzupełniające się panele dyskusyjne, które służyć mają praktykowaniu siostrzeństwa poprzez szczerą dyskusję na trudne tematy. Tuż przed FKŻ opublikuje badanie na temat siostrzeństwa w Polsce.

Siostrzeństwo (ang. Sisterhood) to pojęcie wspólnoty, porozumienia lub solidarności między kobietami. Pojęcie siostrzeństwa używane jest często w ruchach kobiecych, feministycznych, jako przeciwwaga dla rywalizacji, jaką narzuca kobietom patriarchalna kultura.

Podobnie jak pojęcie braterstwa odnosi się do więzi między braćmi, siostrzeństwo nawiązuje do więzi rodzinnych jako modelu pozytywnych relacji między kobietami. Obydwa pojęcia odnoszą się zwykle do wzajemnej pomocy i solidarności między osobami niespokrewnionymi, są swojego rodzaju postulatami traktowania ich „jak rodziny” – szczerze i serdecznie.

Praktykowanie siostrzeństwa pomiędzy kobietami może być doświadczeniem bardzo pozytywnym: dzielenie się doświadczeniami pozwala dostrzec systemowy charakter kobiecych problemów, a wzajemna pomoc i wsparcie wzmacniają relacje między kobietami.

W ruchach feministycznych siostrzeństwo jest zarówno praktyką, jak i celem, propozycją dostrzeżenia wspólnoty doświadczeń kobiecych i próbą działania ponad podziałami narodowymi, rasowymi, klasowymi i innymi.

Kuratorka serii Siostrzeństwo na 30. FKŻ: Marta Majchrzak, herstories.pl

Marta Majchrzak

Partnerzy festiwalu