Skopiuj link

Program Literacki: Opowiadane na żywo: Głupcy z Chełma Menachema Kipnisa

30.06.2021 - 20:00 / Namiot FKŻ | streaming live: 30.jewishfestival.pl oraz playkrakow.com

Książki dobrze smakują opowiadane na żywo, dlatego podczas pasma literackiego na 30. FKŻ zdecydowaliśmy się nawiązać współpracę z tymi, którzy przywracają moc tradycyjnego opowiadania nie tylko na scenie, ale też w przestrzeniach miejskich i plenerowych, jak ogród, kawiarnia i ulica – współczesnymi hakawati, znanymi chociażby z zaułków miast na Bliskim Wschodzie.

Podczas dwóch godzinnych programów, przygotowanych przez opowiadaczy i opowiadaczki z Grupy Studnia O., organizatora Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Opowiadania w Warszawie, przyjrzymy się dwóm, zupełnie od siebie różnym tekstom – opowiadaniom Menachema Kipnisa z tomu Rabin bez głowy i Przysiędze wierności Szmuela Josefa Agnona.

Przedwojenny żydowski Wąchock – miasto Chełm, obrosło w kulturze jidysz nieskończonym bogactwem anegdot i opowieści, cytowanych i podawanych dalej w największych pozostawionych przez nią tekstach, z powieściami Singera na czele. „O mieszkańcach tego miasta powiada się (…) nieco żartobliwie, że nie należy ich nazywać głupcami z Chełma, lecz ogłupiaczami z Chełma, w istocie bowiem nie są oni głupi, lecz próbują zrobić głupców z innych ludzi” – pisał w swoim zbiorze Rabin bez głowy i inne opowieści z Chełma Menachem Kipnis. Kim byli owi „głupcy”, dlaczego nazywano ich wymiennie „mędrcami” i co łączy ich z mistrzem paradoksu Hodżą Nasreddinem – arabskim odpowiednikiem żydowskiego Szlemiela? I wreszcie: co mają nam do opowiedzenia dzisiaj, w czasach zarazy?

 

Wydarzenie organizowane we współpracy z KBF, operatorem programu Kraków Miasto Literatury UNESCO. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Grupa Studnia O.: Beata Frankowska, Jarosław Kaczmarek

Partnerzy festiwalu