Skopiuj link

Podziemny Muranów jako Archiwum Zagłady

02.07.2021 - 16:00 / Namiot FKŻ, ul. Józefa 36 | live: 30.jewishfestival.pl

Zagłada i cztery żywioły: ziemia, ogień woda i powietrze.

Miejsce, gdzie żyjemy tu i teraz, zostało „dotknięte”, doświadczone, „osmalone”… Ślady działania tych czterech żywiołów spoczywają teraz głównie pod ziemią: Muranów podziemny to olbrzymi depozyt Zagłady.

Trzeba odczytać, odsłonić, uobecnić dziś – a przynajmniej taka rysuje się przed nami  powinność moralna.

prof. Jacek Leociak

Partnerzy festiwalu