Skopiuj link

Ner Tamid. W poszukiwaniu Wiecznego Światła

28.06.2021 - 16:00 / Namiot FKŻ, ul. Józefa 36 | live: 30.jewishfestival.pl

Ostatni z wykładów – zamykający cykl poświęcony bodaj najbardziej tajemniczemu z czterech żywiołów.

Po dziś dzień nie odnaleziono śladu istnienia Świątyni, a mimo to była i wciąż jest wzorem dla architektury sakralnej zarówno żydowskiej, jak i w chrześcijańskiej.

Tanach, czyli Biblia Hebrajska przytacza wiele opowieści i przypowieści o ogniu, wskazując na rozmaitość znaczeń, funkcji, mistycznej symboliki. Podążając za ogniem, który wciąż płonie ale się nie spala, odbędziemy wspólną drogę od bram Ogrodu Eden, przez obie pustynie, górę Moriah, górę Synaju, aż do miejsca, gdzie najprawdopodobniej w roku 959 p.w.e. król Salomon zaczął wznosić Świątynię dla B-ga. Fascynuje mnie Świątynia Salomona.

Ilekroć jestem w Jeruszalajim na Wzgórzu Świątynnym, myślę głównie o niej. Stojąc naprzeciw Kopuły na Skale, odtwarzam w wyobraźni bryłę i wnętrze Świątyni. Widzę płonące ofiary zewnątrz na ołtarzu i płonące menory wewnątrz świętego miejsca. I żarzące się kadzidła na ołtarzu tuż przed zasłoną skrywającą najświętsze ze wszystkich – Kodesh Ha-Kodashim, gdzie skryta w ciemnościach, pod osłoną dwóch złotych cherubinów spoczywa Arka Przymierza.

Fascynuje mnie próba odczytania rozmaitego znaczenia tego samego ognia, który zarówno opromienia raj, jak i płonie w piekle. Rozdziela lub łączy co dobre i co złe. Będę mówił o ogniu ustanawiającym przestrzenie sacrum, którego istota, najczystsza esencja, znalazła niegdyś wyraz w liturgii świątynnej i w ciągu blisko trzech tysięcy lat przeniknęła głęboko w moje myślenie o istocie ofiary, oczyszczenia i wieczności.

O Świątyni jako metaforze świata, do którego tęsknię.

 

Janusz Makuch

Partnerzy festiwalu